Kontrollere kameraet ved hjelp av en iPhone eller iPad (QR Code)

Du kan koble en iPhone eller iPad til kameraet ved hjelp av en QR Code og betjene kameraet med en iPhone eller iPad.
Kontroller at [Kontr. med smarttlf.] er stilt inn på [På] ved å velge MENU (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.].

 1. MENU (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Tilkobling].
  QR Code (A) og SSID (B) vises på skjermen på dette produktet.

 2. Start PlayMemories Mobile på din iPhone eller iPad, og velg [Skanne kameraets QR Code].

 3. Velg [OK] på iPhone- eller iPad-skjermen.
  • Når en melding vises, må du trykke på [OK] igjen.

 4. Les av QR Code som vises på skjermen på dette produktet, med iPhone eller iPad.
  iPhone eller iPad kobles til produktet.
  • Du kan nå ta bilder eksternt mens du sjekker komposisjonen på skjermen på iPhone eller iPad.

Hint

 • Så snart QR Code er avlest, registreres produktets SSID (DIRECT-xxxx) og passord på iPhone eller iPad. Dermed kan du enkelt koble iPhone eller iPad til produktet via Wi-Fi på et senere tidspunkt ved å velge SSID-en.(Still inn [Kontr. med smarttlf.][På] på forhånd.)

Merknad

 • Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
 • Hvis du ikke kan koble iPhone eller iPad til dette produktet ved hjelp av QR Code, bruker du SSID og passord.