Vis fra Min meny

Du kan stille inn Min meny til å vises først når du trykker på MENU-knappen.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

  1. MENU → (Min meny) → [Vis fra Min meny] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Min meny vises først når du trykker på MENU-knappen.
Av:
Den sist viste menyen vises når du trykker på MENU-knappen.