Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

Når et objektiv med elektrisk zoom er montert:

Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert:

 1. Optisk zoomområde
  Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.
  Når et objektiv med elektrisk zoom monteres på produktet, vises det optiske zoomområdet på zoomlinjen.
  Når det er montert et objektiv uten elektrisk zoom, er zoom-glidebryteren festet på venstre ende av zoomelinjen mens zoomeposisjonen er innenfor det optiske zoomområdet (vist som ×1,0).

 2. Smart zoom-område ()
  Zoom bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når [JPEG-bildestr.] er stilt inn på [M] eller [S]).

 3. Område for Klart bilde-zoom ()
  Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Når du stiller inn [Zoominnstilling][Klart bilde-zoom] eller [Digital zoom], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

 4. Område for digital zoom ()
  Du kan forstørre bilder ved bruk av bildebehandling. Når du stiller inn [Zoominnstilling][Digital zoom], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

Merknad

 • Standardinnstillingen for [Zoominnstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardinnstillingen for [JPEG-bildestr.] er [L]. For å bruke smart zoom må du endre [JPEG-bildestr.] til [M] eller [S].
 • Funksjonene Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom er ikke tilgjengelige ved opptak i følgende situasjoner:
  • [Filformat]er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
  • [Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p]/[100p].
  • Under opptak i slow-motion/quick-motion med [Bildefrekvens] stilt inn på [120fps]/[100fps]
  • Under kontinuerlig opptak med [Lukkertype] stilt inn på [Auto] eller [Elektronisk lukker]
 • Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
 • Når du har satt på et objektiv med elektrisk zoom, kan du ikke bruke [Zoom] under MENU. Hvis du forstørrer bildet forbi området til den optiske zoomen, bytter produktet automatisk til en annen [Zoom]-funksjon enn den optiske zoomen.
 • Når du bruker funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er [Målemodus] låst til [Multi].
 • Ved bruk av funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  • Ans.-/øyepri. i AF
  • Ansiktspri. i multi-m.
  • Sporingsfunksjon
 • Hvis du vil bruke en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen til filmer, kan du tilordne [Zoom] til den ønskede tasten ved å bruke [Tilp. knapp].