Lydopptaksnivå

Du kan justere lydopptaksnivået mens du sjekker nivåmåleren.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptaksnivå].
  2. Velg det ønskede nivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

+:
Justerer opp lydopptaksnivået.
-:
Justerer ned lydopptaksnivået.
Tilbakestille:
Tilbakestiller lydopptaksnivået til standardinnstillingen.

Hint

  • Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden.

Merknad

  • Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
  • [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til filmmodus.
  • [Lydopptaksnivå] er ikke tilgjengelig under opptak i slow-motion/quick-motion.
  • [Lydopptaksnivå]-innstillingene brukes både på den interne mikrofonen og på terminalinngangen (mikrofon).