Anbefalt datamaskinmiljø

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:
http://www.sony.net/pcenv/