Videolysmodus

Stiller inn belysningsinnstillingen for HVL-LBPC LED-lampen (selges separat).

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Videolysmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Strømkobling:
Videolyset slås på/av synkront med at kameraet slås PÅ/AV.
Opptakskobling:
Videolyset slås på/av synkront med start/stopp av filmopptak.
Oppt.-kob. og STBY:
Videolyset slås på når filmopptaket starter, og slås av når det ikke foregår noe opptak (STBY).
Auto:
Videolyset slås automatisk på når det er mørkt.