Filformat (film)

Velger filmfilformat.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

 Filformat Egenskaper
XAVC S 4K Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160). Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin.
XAVC S HD Tar opp filmer i skarpere kvalitet enn AVCHD med større mengder data.
AVCHD AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner. Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin eller opprette en plate som støtter dette formatet.

Merknad

  • Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD], er størrelsen på filmfiler begrenset til ca. 2 GB. Hvis filmfilstørrelsen vokser til ca. 2 GB under opptak, opprettes en ny filmfil automatisk.
  • Hvis du stiller inn [Filformat][XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen på kameraet.