SteadyShot-innst.

Du kan fotografere med en passende SteadyShot-innstilling for det monterte objektivet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2)[SteadyShot][På].
  2. [SteadyShot-innst.][SteadyShot-just.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Utfører SteadyShot-funksjonen automatisk i henhold til informasjon fra det monterte objektivet.
Manuell:
Utfører SteadyShot-funksjonen i henhold til den brennvidden som er innstilt ved hjelp av [Brennv. for SteadyS.]. (8mm-1000mm)
  • Kontroller brennviddemarkøren (A) og still inn brennvidden.

Merknad

  • SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
  • Hvis du bruker stativ eller lignende, bør du slå av SteadyShot-funksjonen, da den kan forårsake feil under opptak.
  • [SteadyShot-innst.] vil ikke være tilgjengelig når MENU (Kamera- innstillinger2)[SteadyShot] er stilt inn på [Av].
  • Når kameraet ikke kan få tak i informasjon om brennvidden fra objektivet, virker ikke SteadyShot-funksjonen som den skal. Still inn [SteadyShot-just.][Manuell] og still inn [Brennv. for SteadyS.] til å passe til det objektivet du bruker. Den verdien SteadyShot-brennvidden er stilt inn på i øyeblikket, vil vises på siden av .
  • Når du bruker et SEL16F28-objektiv (selges separat) med en telekonverter e.l., må du stille inn [SteadyShot-just.][Manuell] og stille inn brennvidden.
  • Når du stiller inn [SteadyShot][På]/[Av], skiftes SteadyShot-innstillingene på kameraet og objektivet samtidig.
  • Hvis det er montert et objektiv med en SteadyShot-bryter, kan innstillingene kun endres med den bryteren på objektivet. Du kan ikke endre innstillingene ved hjelp av kameraet.