Kont. avs. Intervall

Spiller kontinuerlig av bilder som er tatt med intervallopptak.

Du kan lage filmer av stillbilder tatt med intervallopptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge (Viewer). Du kan ikke lage filmer av stillbildene på kameraet.
Denne funksjonen kan brukes når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

  1. MENU → (Avspilling) → [Kont. avs. Intervall].
  2. Velg bildegruppen du vil spille av, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Hint

  • På avspillingsskjermen kan du starte kontinuerlig avspilling ved å trykke på ned-knappen mens du viser et bilde i gruppen.
  • Du kan fortsette avspillingen eller sette på pause ved å trykke på ned-knappen under avspilling.
  • Du kan endre avspillingshastigheten ved å dreie på fremre/bakre skive eller kontrollhjulet under avspilling. Du kan også endre avspillingshastigheten ved å velge MENU → (Avspilling) → [Avsp.-hast. Interv.].
  • Du kan også kontinuerlig spille av bilder som er tatt med kontinuerlig opptak.