Om lading av batteriet

  • Den medfølgende vekselstrømadapteren er spesiallaget for dette produktet. Ikke koble den til andre elektroniske enheter. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
  • Pass på å bruke en ekte Sony vekselstrømadapter.
  • Hvis ladelampen på produktet blinker under lading, må du ta ut den batteripakken som lades, og deretter sette den samme batteripakken inn i produktet igjen. Hvis ladelampen blinker igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen.
    Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere om det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte. Hvis det nyinnsatte batteriet lades på riktig måte, kan det ha vært en feil ved det forrige batteriet.
  • Hvis ladelampen blinker selv om vekselstrømadapteren er koblet til produktet og stikkontakten, tyder dette på at ladingen har stoppet midlertidig og er i standbymodus. Ladingen stopper og laderen går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er tilbake i det korrekte temperaturområdet, gjenopptas ladingen, og ladelampen tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.