El. frem. lukkergard.

Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter forsinkelsen som oppstår fra lukkerknappen trykkes til lukkeren utløses.Du kan bruke [El. frem. lukkergard.] når [Lukkertype] er stilt inn på [Mekanisk lukker].

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

:
Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.
Av:
Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Merknad

  • Når du tar bilder ved høy lukkerhastighet mens kameraet er påmontert et objektiv med høy blenderverdi, kan det hende at den uskarpe sirkelen som oppstår av bokeh-effekten, blir beskjært på grunn av lukkermekanismen. Hvis dette skjer, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] til [Av].
  • Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta/Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.
  • Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan bildets lysstyrke variere, avhengig av opptaksforholdene. I slike tilfeller, må du stille inn [El. frem. lukkergard.][Av].