Støyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten til 1 sekund(er) eller mer (fotografering med langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder, redusert.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1)[Støyred.lang] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

Merknad

  • [Støyred.lang] er ikke tilgjengelig når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker].
  • Støyreduksjon vil kanskje ikke aktiveres, selv om [Støyred.lang] er stilt inn på [På] i følgende situasjoner:
    • [Bruksmodus]er stilt inn på [Seriebilder] eller [Kontin. nivåtrinn].
  • [Støyred.lang] kan ikke stilles inn på [Av] i følgende opptaksmoduser:
    • [Intelligent Auto]
  • Kameraet utføre kanskje ikke støyreduksjon selv om lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller lenger. Dette avhenger av opptaksforholdene.