Kopiere bilder fra ett minnekort til et annet (Kopier)

Du kan kopiere bilder fra et minnekort i et spor som er valgt med [Velg avsp.-medium], til et minnekort i et annet spor.

  1. MENU (Avspilling) → [Kopier].
    Alt innhold med en dato eller som befinner seg i en mappe som spilles av i øyeblikket, vil bli kopiert til et minnekort i et annet spor.

Hint

  • Du kan velge hvilken type bilder som skal vises, ved å velge MENU (Avspilling)[Visningsmodus].

Merknad

  • Hvis bildene i en gruppe kopieres, vises ikke de kopierte bildene som en gruppe på målminnekortet.
  • Hvis det kopieres beskyttede bilder, avbrytes beskyttelsen på målminnekortet.
  • Det kan ta lang tid når det er mange bilder som skal kopieres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.
  • XAVC S-film kan bare kopieres til et minnekort som støtter XAVC S-film. Når bildene ikke kan kopieres, vil det vises en melding på skjermen til kameraet.