Temp. auto. strøm av

Stiller inn den kameratemperaturen som får kameraet til å slå seg av automatisk under fotografering. Når den er stilt inn på [Høy], kan du fortsette å fotografere, selv om temperaturen til kameraet blir høyere enn normalt.

  1. MENU (Oppsett) → [Temp. auto. strøm av] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Stiller inn standardtemperaturen for når kameraet skal slå seg av.
Høy:
Stiller inn en temperatur høyere enn [Standard] for når kameraet skal slå seg av.

Merknader når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

  • Ikke ta bilder mens du holder kameraet i hånden. Bruk stativ.
  • Hvis du bruker kameraet i lengre tid mens du holder det i hånden, kan forårsake lavtemperaturforbrenninger.

Kontinuerlig opptakstid for film når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.

Temperatur i omgivelsene: 20 °C
Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter
Temperatur i omgivelsene: 30 °C
Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter
Temperatur i omgivelsene: 40 °C
Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 29 minutter
Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 29 minutter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

Merknad

  • Selv om [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy], kan det hende at opptakstiden for film ikke endrer seg, da dette avhenger av forholdene eller kameratemperaturen.