Sporing av motivet (sporingsfunksjon)

Dette kameraet har en sporingsfunksjon som sporer motivet og merker det med en fokusramme.

Du kan stille inn startposisjonen som skal spores, ved å velge blant fokusområder eller ved hjelp av berøringsbetjening. Den nødvendige funksjonen varierer avhengig av innstillingsmetoden.

  • Du finner relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av fokusområde ([Sporing] under [Fokusområde])

Fokusrammen som er valgt, angis som startposisjonen som skal spores, og du starter sporingen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
  • Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av berøringsbetjening ([Berøringssporing] under [Berøringsbet.-funksj.])

Du kan angi motivet som skal spores, ved å berøre det på skjermen.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus og filmopptaksmodus.
  • Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].

Endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig ([Sporing på] under [Tilp. knapp])

Selv om [Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Sporing], kan du midlertidig endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] mens du trykker på og holder nede tasten som er tilordnet [Sporing på]-funksjonen.

  • Tilordne funksjonen [Sporing på] til en ønsket tast på forhånd med [Tilp. knapp].
  • Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
  • Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].