Lås betjeningselem.

Du kan stille inn om kontrollknappen, skiven og hjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Lås betjeningselem.] → ønsket innstilling.
    • For å låse bruksdelene holder du nede Fn (funksjonsknappen) inntil meldingen "Låst." vises på skjermen.

Menyelementdetaljer

Av:
Låser ikke kontrollknappen, den fremre skiven, den bakre skiven eller kontrollhjulet, selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).
Kun multivelger:
Låser kontrollknappen.
Ratt + hjul:
Låser fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.
Alle:
Låser kontrollknappen, fremre skive, bakre skive og kontrollhjulet.

Hint

  • Du kan frigjøre låsen ved å holde nede Fn (funksjonsknappen) en gang til.

Merknad

  • Hvis du stiller inn [AF-områderegist.] til [På], fastsettes [Lås betjeningselem.] til [Av].