USB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

  1. MENU (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Multi:
Vanligvis bør du bruke [Multi].

Enkel:
Du skal bare stille inn [USB LUN-innstilling][Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.