Bruke kontrollknappen

  • Putt fingeren din øverst på kontrollknappen for å bevege den mer presist.
  • Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], kan du flytte fokusområdet ved å trykke kontrollknappen opp, nedre, venstre eller høyre.
  • I standardinnstillingene er [Fokusstandard]-funksjonen tilordnet til sentrum av kontrollknappen.