Første fokusforst. (film)

Stiller inn den innledende forstørrelsen for [Fokusforstørrer] i filmopptaksmodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

x1,0:
Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.
x4,0:
Viser et bilde som er forstørret 4,0 ganger.