Beskytte bilder (Beskytt)

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

  1. MENU(Avspilling) → [Beskytt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Flere bilder:

Beskytter bildene som er valgt.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU[OK].

Alle i denne mappen:
Beskytter alle bildene i den valgte mappen.
Alle fra datoen:
Beskytter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.
Avbryt alle i mappen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.
Avbryt alle fra datoen:
Opphever beskyttelsen av alle bilder som er tatt på datoen som er valgt.
Alle bildene i gruppen:
Beskytter alle bildene i gruppen som er valgt.
Avbryt alle i gruppen:
Opphever beskyttelsen av alle bildene i gruppen som er valgt.

Hint

  • Hvis du tilordner [Beskytt] til en valgfri tast med MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp], kan du beskytte bilder eller oppheve beskyttelse ved å trykke på tasten.Funksjonen [Beskytt] er tilordnet til C3-knappen i standardinnstillingene.
  • Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], beskyttes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og beskytte bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

Merknad

  • Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.