Formater

Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefaler vi at du formaterer kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

  1. MENU(Oppsett) → [Formater] → ønsket minnekortspor.

Merknad

  • Formatering sletter alle data permanent, inkludert beskyttede bilder og registrerte innstillinger (fra M1 til M4).
  • Tilgangslampen tennes og lyser under formatering. Ikke ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser.
  • Formater minnekortet på dette kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på datamaskinen, kan det hende at det ikke vil kunne brukes, avhengig av formatet.
  • Det kan ta noen minutter å fullføre formateringen, avhengig av minnekortet.
  • Du kan ikke formatere minnekortet hvis gjenværende batteristrøm er under 1 %.