HDMI-innstillinger: TC-utdata (film)

Stiller inn om TC-informasjonen (tidskoden) skal legges på utgangssignalet via HDMI-terminalen eller ikke ved avspilling av signalet til andre profesjonelle enheter.
Denne funksjonen legger tidskodeinformasjonen på HDMI-utgangssignalet. Produktet sender tidskodeinformasjonen som digitale data, ikke som et bilde som vises på skjermen. Den tilkoblede enheten kan så bruke de digitale dataene for å gjenkjenne tidsdataene.

  1. MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][TC-utdata] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Tidskoden sendes ut til andre enheter.
Av:
Tidskoden sendes ikke ut til andre enheter.

Merknad

  • Når [TC-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [TC-utdata][Av].