PC-kont. (kabl. LAN): PC-kont. (kabl. LAN)

Du kan betjene kameraet fra en datamaskin ved å koble kameraet til en datamaskin eller en hub med LAN-kabler.

  1. MENU(Nettverk) → [PC-kont. (kabl. LAN)][PC-kont. (kabl. LAN)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Utfører eksternt opptak ved bruk av kablet LAN.
Av :
Utfører ikke eksternt opptak ved bruk av kablet LAN.

Merknad

  • Du kan angi målplasseringen og filformatet for bildet som blir tatt ved å velge MENU → (Oppsett) → [PC-kontroll-innst.].