Liste over modusvelgerfunksjoner

Du kan bytte opptaksmodus i henhold til motivet eller opptakets formål.

  1. Drei modusvelgeren for å velge ønsket opptaksmodus.

    • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.

Tilgjengelige funksjoner

(Intelligent Auto):
Setter deg i stand til å ta bilder med automatisk scenegjenkjenning.

P (Program Auto):
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

A (Blenderprioritet):
Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

S (Lukkerprioritet):
Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

M (Man. Eksponering):
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi (F-verdi)).

1/2/3 (Hent minne):
Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte numeriske innstillinger.

(Film):
Gjør det mulig å endre eksponeringsmodus for filmopptak.

(Sakte og rask film):
Gjør det mulig å ta opp film i slow-motion og quick-motion.