Slett alle

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til i (Min meny), i MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Slett alle].
  2. Velg [OK].