Objektivkomp.

Kompenserer for skygge i hjørnene av skjermbildet for eller forvrengning på skjermen, eller reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes bestemte objektivegenskaper.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1)[Objektivkomp.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Skyggekomp.:
Stiller inn om det skal kompenseres for mørke i hjørnene av skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])
Krom. ab.-komp.:
Stiller inn om fargeavvik i hjørnene av skjermbildet skal reduseres automatisk. ([Auto]/[Av])
Forvrengningskomp.:
Stiller inn om det skal kompenseres for forvrengning i skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

Merknad

  • Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker et objektiv som samsvarer med automatisk kompensasjon.
  • Mørke i hjørnene av skjermbildet kan kanskje ikke korrigeres med [Skyggekomp.], avhengig av objektivtypen.
  • Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].