Red. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet for Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-tilkoblingen.

  1. MENU (Nettverk)[Red. navn på enhet].
  2. Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn→[OK].