AF/MF-kontroll

Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

  1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp] eller [Tilp. knapp] → ønsket knapp → [AF/MF-kontroll hold] eller [AF/MF-kontr. veksle].

Menyelementdetaljer

AF/MF-kontroll hold :
Bytter fokuseringsmodus mens knappen holdes nede.
AF/MF-kontr. veksle :
Bytter fokuseringsmodus inntil knappen trykkes igjen.

Merknad

  • Du kan ikke stille inn [AF/MF-kontroll hold]-funksjonen på [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp] på kontrollhjulet.