Søkerens bildefr. (stillbilde)

Vis motivets bevegelser jevnere ved å justere bildefrekvensen til søkeren under stillbildefotografering. Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av et motiv i rask bevegelse.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) →[Søkerens bildefr.] → ønsket innstilling.
  • Denne funksjonen kan tilordnes en knapp etter ditt eget valg ved hjelp av [Tilp. knapp].

Menyelementdetaljer

Høy:
Viser bevegelsene til motivet jevnere i søkeren.
Standard:
Viser motivet ved normal bildefrekvens i søkeren.

Merknad

 • Når [Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], reduseres oppløsningen i søkeren.
 • Selv når [Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], kan innstillingen veksle til [Standard] automatisk, avhengig av temperaturen ved opptaksmiljøet og opptaksforholdene.
 • [Søkerens bildefr.] er låst på [Standard] i følgende situasjoner:
  • Under avspilling
  • Under HDMI-tilkobling
  • Når temperaturen i kameraet er høy
  • Under kontinuerlig opptak med [Lukkertype] stilt inn på [Auto] eller [Elektronisk lukker].