Live View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

 1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Live View-visning] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Innstillingseffekt På:
Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.
Innstillingseffekt Av:
Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.
Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].
Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises -ikonet på Live View-skjermen.

Hint

 • Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

Merknad

 • [Live View-visning] kan ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
  • [Intelligent Auto]
  • [Film]
  • [Sakte og rask film]
 • Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.
 • Selv om [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av] ser det likevel ut som innstillingene dine er tatt i bruk når du bruker den elektroniske lukkeren.