Lukkertype (stillbilde)

Du kan stille inn om du vil fotografere med mekanisk lukker eller elektronisk lukker.

 1. MENU→ (Kamera- innstillinger2)→[Lukkertype]→ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Lukkertypen veksler automatisk, avhengig av opptaksforholdene og lukkerhastigheten.
Mekanisk lukker:
Fotografer kun med mekanisk lukker.
Elektronisk lukker:
Fotografer kun med elektronisk lukker.

Hint

 • I følgende situasjoner må du stille inn [Lukkertype][Auto] eller [Elektronisk lukker].
  • Når du fotograferer med høy lukkerhastighet i lyse omgivelser, for eksempel utendørs i strålende sollys, på stranden eller på snødekte fjell.
  • Når du ønsker å øke hastigheten ved kontinuerlig fotografering.

Merknad

 • I sjeldne tilfeller kan lukkerlyden genereres når enheten slås av, selv om [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker]. Dette er imidlertid ikke en feil.
 • I følgende situasjoner vil den mekaniske lukkeren aktiveres, selv om [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker].
  • Når du tar bilder av en standard hvitfarge for tilpasset hvitbalanse
  • [Ansiktregistrering]
 • Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige når [Lukkertype] er stilt inn på [Elektronisk lukker].
  • Blitsfotografering
  • Støyred.lang
  • Bulb-opptak