Opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) som kan spilles av på AVCHD-kompatible avspillingsenheter (for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 4 osv.).

A. Opprette med en datamaskin

Du kan bruke en Windows-datamaskin til å kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) ved hjelp av PlayMemories Home.
Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater).
Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpeveiledningen til PlayMemories Home.

B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) med en Blu-ray-opptaker e.l.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.

Merknad

  • Når du oppretter DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer tatt opp i filmformatet XAVC S, konverteres bildekvaliteten til 1920 × 1080 (60i/50i). Det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten.
    For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.
  • Når du oppretter AVCHD-opptaksplater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp i filmformatet AVCHD med [Opptaksinnst.] stilt inn på [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], konverteres bildekvaliteten, og det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. Denne konverteringen kan ta lang tid. Bruk en Blu-ray-plate hvis du vil ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten.