Sende bilder til en Android-smarttelefon (NFC One-touch-deling)

Du kan koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon med én berøring og sende et bilde som vises på produktskjermen, direkte til smarttelefonen. Du kan overføre stillbilder, XAVC S-filmer og slow-motion- og quick-motion-filmer.

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Vis et enkeltbilde på produktet.
 3. Berør produktet med smarttelefonen.

  Produktet og smarttelefonen kobles sammen, og PlayMemories Mobile starter automatisk på smarttelefonen, hvoretter det viste bildet sendes til smarttelefonen.

  • Før du berører smarttelefonen, må du slå av dvale- og skjermlåsfunksjonene på smarttelefonen.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på produktet.
  • Hold smarttelefonen inntil produktet i 1-2 sekunder, til PlayMemories Mobile starter.
  • Hvis du skal overføre minst to bilder, velger du MENU (Nettverk)[Send til smarttelefon][Send til smarttelefon] for å velge bilder. Når den tilkoblingsaktiverte skjermen vises, må du bruke NFC til å koble sammen produktet og smarttelefonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Du kan bare overføre bilder som er lagret på minnekortet i det minnekortsporet som spilles av. For å endre det minnekortsporet som spilles av, må du velge MENU → (Avspilling) → [Velg avsp.-medium] → ønsket spor.
 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
 • Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p] / [100p], til en smarttelefon. Du kan bare overføre proxy-filmer.
 • Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
 • Hvis bildeindeksen vises på produktet, kan du ikke overføre bilder med NFC-funksjonen.
 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Når [Flymodus] er stilt til [På], kan du ikke koble produktet sammen med en smarttelefon. Still inn [Flymodus][Av].