LA-EA2/LA-EA4-fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA2-fatningsadapter (selges separat) eller LA-EA4-fatningsadapter (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

Fullrammeopptak:

LA-EA2: Ikke tilgjengelig

LA-EA4: Bare tilgjengelig sammen med objektiver som støtter opptak i fullformat

Autofokus:
Tilgjengelig

AF-system:
Fasedeteksjons-AF som kontrolleres av den dedikerte AF-sensoren inne i fatningsadapteren

AF/MF velg:

Objektiver som ikke støtter DMF (med fokusmodusbryter): Kan endres ved hjelp av fokusmodusbryteren på objektivet.

Objektiver som støtter DMF (med fokusmodusbryter): Kan endres ved hjelp av fokusmodusbryteren på objektivet. Når fokusmodusbryteren på objektivet er stilt inn på AF, kan du endre fokuseringsmetode ved å betjene kameraet.

Andre objektiver (uten en fokusmodusbryter): Kan endres ved å betjene kameraet.

Fokusmodus:

Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF/DMF*

*Kun tilgjengelig ved bruk av objektiv som støtter direkte manuelt fokus.

  • Selv om [Prioritetsinns. i AF-S] er stilt inn på [Balansert vektlegg.] bytter den midlertidig til [AF].
  • Selv om [Prioritetsinns. i AF-C] er stilt inn på [Balansert vektlegg.] bytter den midlertidig til [Utløse].

Tilgjengelig fokusområde:

Vidt/Midten/Fleksibelt punkt/Sporing

SteadyShot:
Kamerahusbasert