Vis medieinfo.

Viser mulig opptakstid for film på det minnekortet som er satt inn. Viser også antall stillbilder som kan lagres på det minnekortet som er satt inn.

  1. MENU (Oppsett) → [Vis medieinfo.] → ønsket minnekortspor.