Ber.-pan./pekeplate

Berøringsoperasjoner ved fotografering med skjermen kalles "berøringspaneloperasjoner", og berøringsoperasjoner ved fotografering med søkeren kalles "berøringsputeoperasjoner". Du kan velge om du vil aktivere betjening med berøringspanel eller berøringspute.

  1. MENU (Oppsett) → [Ber.-pan./pekeplate] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Berør.-panel + plate:
Aktiverer både berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen og berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.
Kun berøringspanel:
Aktiverer bare berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen.
Kun pekeplate:
Aktiverer bare berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.