Sakte og rask film: Eksp.-modus

Du kan velge eksponeringsmodusen for opptak i slow-motion/quick-motion. Du kan endre innstillingen og avspillingshastigheten for opptak i slow-motion/quick-motion med [S&R-innstillinger].

  1. Still inn modusvelgeren på (Sakte og rask film).
  2. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
  3. Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
    • Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:
Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).
Blenderprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .
Lukkerprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.
Man. Eksponering:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.