Utløser uten objektiv

Angir om lukkeren kan utløses eller ikke, når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten objektiv] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Aktiver:
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv. Velg [Aktiver] når du vil feste produktet på et teleskop e.l.
Deaktiver:
Du kan ikke utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv.

Merknad

  • Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.