Språk 

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

  1. MENU(Oppsett) → [Språk] → det aktuelle språket.