Bluetooth-fjernkontr.

Du kan betjene kameraet med en Bluetooth-fjernstyring RMT-P1BT (selges separat). Velg MENU → (Nettverk) → [Bluetooth-innst.][Bluetooth-funksjon][På] på forhånd. Se også i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.

Denne funksjonen kan brukes når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

 1. På kameraet velger du MENU → (Nettverk) → [Bluetooth-fjernkontr.][På].
  • Hvis det ikke er paret noen Bluetooth-enhet til kameraet for øyeblikket, vises skjermbildet for parkobling slik det er beskrevet i Trinn 2.
 2. På kameraet velger du MENU → (Nettverk) → [Bluetooth-innst.][Paring] for å vise skjermbildet for parkobling.
 3. Utfør parkoblingen på Bluetooth-fjernstyringen.
  • Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.
 4. På kameraet velger du [OK] på bekreftelsesskjermbildet for Bluetooth-tilkoblingen.
  • Paringen er fullført, og du kan nå betjene kameraet fra Bluetooth-fjernstyringen. Når du har paret enheten én gang, kan du koble kameraet til Bluetooth-fjernstyringen igjen senere ved å konfigurere [Bluetooth-fjernkontr.] som [På].

Menyelementdetaljer

:
Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.
Av:
Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

Hint

 • Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du betjener kameraet med Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere følgende merknader og utføre paringen igjen.
  • Bekreft at kameraet ikke er koblet til andre enheter med Bluetooth-funksjonen.
  • Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
  • Utfør [Tilb.st. nettverksinn.] på kameraet.

Merknad

 • Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Utfør paringen på nytt for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
 • Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
 • Du kan ikke bruke funksjonen for tilknytning av stedsinformasjon med en smarttelefon når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
 • Du kan ikke bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
 • Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På], skifter ikke kameraet til strømsparemodus. Endre innstillingen til [Av] når du er ferdig med å bruke Bluetooth-fjernstyringen.