Velge hvilket minnekort som skal spilles av (Velg avsp.-medium)

Velger det minnekortsporet som skal spilles av.

  1. MENU (Avspilling) → [Velg avsp.-medium] → ønsket spor.

Menyelementdetaljer

Spor 1:
Velger spor 1.
Spor 2:
Velger spor 2.

Merknad

  • Ingen bilder spilles av hvis det ikke er satt inn noe minnekort i det valgte sporet. Velg et spor det er satt inn et minnekort i.
  • Når du velger [Datovisning] i [Visningsmodus], spiller kameraet bare av bilder fra et minnekort som er valgt med [Velg avsp.-medium].