Auto-tøm. AF-omr.

Stiller inn om fokusområdet skal vises hele tiden eller om det skal forsvinne automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Auto-tøm. AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Fokusområdet forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.
Av:
Fokusområdet vises hele tiden.