Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning (Lysbildevisning)

Spiller av bilder automatisk og kontinuerlig.

  1. MENU(Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
  2. Velg [Enter].

Menyelementdetaljer

Gjenta:
Velg [På], hvor bildene vises i en kontinuerlig sløyfe, eller [Av], hvor produktet avslutter lysbildevisningen når alle bildene er vist én gang.
Intervall:
Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

Hint

  • Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet.
  • Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] er angitt som [Datovisning] eller [Mappevisn. (Stillbilder)].