S&R-innstillinger

Du kan ta opp et øyeblikk som ikke kan fanges inn av det blotte øye (opptak i slow-motion), eller komprimere en langvarig hendelse på en film med kortere varighet (opptak i quick-motion). Du kan for eksempel ta opp en intens sportsscene, det øyeblikket en fugl begynner å fly, en blomst som blomstrer, endringer i skydekket eller en stjernebestrødd nattehimmel. Lyd vil ikke bli tatt opp.

 1. Still inn modusvelgeren på (Sakte og rask film).
 2. Velg MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Eksp.-modus] →, og velg ønsket innstilling for slow-motion/quick-motion ( Program Auto, Blenderprioritet, Lukkerprioritet, eller Man. eksponer.).
 3. Velg MENU →(Kamera- innstillinger2) → [S&R-innstillinger] og velg ønskede innstillinger for [Opptaksinnst.] og [Bildefrekvens].
 4. Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  • Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Opptaksinnst.:
Velger bildefrekvens for filmen.
Bildefrekvens:
Velger bildefrekvens for fotografering.

Avspillingshastighet

Avspillingshastigheten vil variere som vist nedenfor, avhengig av den tilordnede [Opptaksinnst.] og [Bildefrekvens].

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Bildefrekvens Opptaksinnst.
24p 30p 60p
120fps En 5-del av hastigheten En 4-del av hastigheten -
60fps En 2,5-del av hastigheten En 2-del av hastigheten Normal avspillingshastighet
30fps En 1,25-del av hastigheten Normal avspillingshastighet 2 ganger så rask
15fps 1,6 ganger så rask 2 ganger så rask 4 ganger så rask
8fps 3 ganger så rask 3,75 ganger så rask 7,5 ganger så rask
4fps 6 ganger så rask 7,5 ganger så rask 15 ganger så rask
2fps 12 ganger så rask 15 ganger så rask 30 ganger så rask
1fps 24 ganger så rask 30 ganger så rask 60 ganger så rask

Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL

Bildefrekvens Opptaksinnst.
25p 50p
100fps En 4-del av hastigheten -
50fps En 2-del av hastigheten Normal avspillingshastighet
25fps Normal avspillingshastighet 2 ganger så rask
12fps 2,08 ganger så rask 4,16 ganger så rask
6fps 4,16 ganger så rask 8,3 ganger så rask
3fps 8,3 ganger så rask 16,6 ganger så rask
2fps 12,5 ganger så rask 25 ganger så rask
1fps 25 ganger så rask 50 ganger så rask
 • Når [Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps], kan du ikke stille inn [Opptaksinnst.][60p]/[50p].

Merknad

 • Ved opptak i slow-motion blir lukkerhastigheten høyere, og du vil kanskje ikke være i stand til å oppnå riktig eksponering. Hvis dette skjer, må du redusere blenderverdien, eller justere ISO-følsomheten til en høyere verdi.
 • Se "Opptakstid for film" for å få mer informasjon om hvordan du estimerer mulig opptakstid.
 • Overføringshastigheten for en lagret film varierer med innstillingene for [Bildefrekvens] og [Opptaksinnst.].
 • Filmen tas opp i XAVC S HD-format.
 • Ved opptak i slow-motion/quick-motion er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
  • [TC Run] under [TC/UB-innstillinger]
  • [TC-utdata] under [HDMI-innstillinger]
  • [Velg 4K-utdata]