Voluminnstillinger

Stiller inn volumet for filmavspilling.

  1. MENU(Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling

Justere lydvolumet under avspilling

Trykk på nedsiden av kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.