Sorter element

Du kan omorganisere menyelementene som er lagt til i (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Sorter element].
  2. Velg et element som du vil flytte, ved å bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
  3. Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.