USB-tilkobling

Velger USB-tilkoblingsmetoden når dette produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Velg MENU (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.][Kontr. med smarttlf.][Av] på forhånd.

  1. MENU(Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-tilkobling, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som tilkobles. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.
Masselager:
Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.
MTP:
Oppretter en MTP-tilkobling mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.
  • Minnekortet i minnekortspor 1 er målet for forbindelsen.
PC-kontroll:
Bruker "Imaging Edge (Remote)" til å styre produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

Merknad

  • Det kan ta litt tid å koble sammen dette produktet og en datamaskin hvis [USB-tilkobling] er stilt inn på [Auto].