HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning

Angir om opptaksinformasjonen skal vises når produktet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

  1. MENU(Oppsett) → [HDMI-innstillinger][HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:

Viser opptaksinformasjonen på TV-en.

Bildet som er tatt, og opptaksinformasjonen vises på TV-en, mens ingenting vises på kameraets skjerm.

Av:

Viser ikke opptaksinformasjon på TV-en.

Bare det bildet som ble tatt, vises på TV-en, mens både bildet og opptaksinformasjonen vises på skjermen til kameraet.

Merknad

  • Når dette produktet er koblet til en TV som er kompatibel med 4K, velges [Av] automatisk.
  • Hvis du stiller inn [Filformat][XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen.