DRO nivåtrinn

Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

  1. Velg (nivåtrinn) ved å dreie bruksmodusvelgeren.
    • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.
  2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Nivåtrinntype][DRO nivåtrinn] → ønsket modus.
    • Innstillingsskjermbildet for [Nivåtrinntype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.
  3. Juster fokus og ta bildet.

Menyelementdetaljer

DRO nivåtrinn: Lo:
Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).
DRO nivåtrinn: Hi:
Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

Merknad

  • Det siste bildet vises i autovisningen.