Minnekorttyper som kan brukes

Når du bruker microSD- eller Memory Stick Micro-minnekort sammen med dette kameraet, må du passe på at du bruker riktig adapter.

SD-minnekort

Opptaksformat Minnekort som støttes
Stillbilde SD-/SDHC-/SDXC-kort
AVCHD SD-/SDHC-/SDXC-kort (klasse 4 eller raskere, eller U1 eller raskere)
XAVC S 4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps eller lavere*
HD 60 Mbps
SDHC-/SDXC-kort (klasse 10 eller U1 eller raskere)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC-/SDXC-kort (U3)

*Inkludert samtidig opptak av proxy-film

Memory Stick

Opptaksformat Minnekort som støttes
Stillbilde Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps eller lavere*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

*Inkludert samtidig opptak av proxy-film

Merknad

 • Bruk spor 1 når du bruker et UHS-II-minnekort. Velg også MENU → (Oppsett)[Innst. for lagr.-med.][Pri. lagringsmedium][Spor 1].
 • Memory Stick PRO Duo kan ikke brukes i spor 1.
 • Hvis et SDHC-minnekort brukes til å ta opp en XAVC S-film over et lengre tidsrom, vil de innspilte filmene deles opp i filer med en størrelse på 4 GB. De delte filene kan håndteres som en enkelt fil hvis de importeres til en datamaskin ved hjelp av PlayMemories Home.
 • Når du tar opp film på minnekort både i spor 1 og spor 2 med nedenstående kamerainnstillinger, må minnekortene ha samme filsystem. XAVC S-film kan ikke tas opp samtidig hvis det brukes en kombinasjon av exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.
  • [Filformat]er stilt inn på [XAVC S 4K] eller [XAVC S HD].
  • [Lagringsmodus] under [Innst. for lagr.-med.] er stilt inn på [Simultanlagr. ()] eller [Sim.-lagr. (/)].
  Minnekort Filsystem
  SDXC-minnekort exFAT
  Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC-minnekort FAT32
 • Lad batteriet helt opp før du prøver å gjenopprette databasefilene på minnekortet.